กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผย เปรียบเทียบประกัน ไม่ได้ดีเสมอไป

ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่า บริษัทประกันที่เป็นลักษณะ โบรคเกอร์ประกันภัย มีการออกเทคโนโลยีประกัน ที่มีการเปรียบเทียบแผนระหว่างบริษัทประกันหลัก เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่า ประกันแผนไหนที่ดีที่สุด แต่จริงๆ แล้ว มีการเปิดเผยว่า การเปรียบเทียบนั้น ไม่ได้ทำให้ได้ราคาที่ดีที่สุด หรือแผนที่ดีที่สุดเสมอไป

เว็บไซต์เหล่านี้เปิดขึ้นเพื่อการค้า

บริการเปรียบเทียบประกันสุขภาพ ต่างๆ แน่นอนว่าเปิดขึ้นเพื่อ “commercial purpose” เพื่อให้ มีผู้เปรียบเทียบประกัน และ ซื้อ เพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับผลตอบแทน โดยมีการออกเทคโนโลยีสำหรับการเปรียบเทียบ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์ ก่อนที่จะตัดสนิใจซื้อ

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดย Miragenews.com ซึ่งได้รับการยืนยันจาก กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศออสเตรเลีย ว่า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก Covid-19 กับทุกภาคส่วน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน ยกเลิกการจองโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งสิ้น

แสดงราคาเฉพาะ 11 เจ้า จาก 37 ราคา

แต่อย่างไรก็ดี มีเรื่องร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบ เทคโนโลยีประกันภัย ที่มีลักษณะการเปรียบเทียบ แผน กรมธรรม์ ประกันสุขภาพ ซึ่งการเปรียบเทียบนั้นมีจริง แต่ระบบเปรียบเทียบ มักจะไม่ส่งลูกค้าไปซื้อประกัน ในแผนที่มีความคุ้มค่า หรือ ราคาถูกที่สุด

โดยการทดสอบพบว่า มีประกันสุขภาพทั้งสิ้น 37 แผน แต่ระบบเปรียบเทียบประกันสุขภาพนั้นแสดงผลแค่ 11 รูปแบบเท่านั้น โดยมีบางเว็บเปรียบเทียบประกันสุขภาพ แสดงผลเพียงแค่ 8 กรมธรรม์

แจ้งเตือนให้มีการเปรียบเทียบความคุ้มครอง มากกว่าเรื่องราคา

ทางกรมคุ้มครองผู้บริโภค มีการแจ้งเตือนให้ เปรียบเทียบแผน จากเว็บประกันโดยตรง โดยไม่ผ่าน Broker ซึ่ง การเปรียบเทียบนั้น ไม่ควรนำเอาราคามาเป็นตัวตั้ง แต่ให้มองถึง ความคุ้มครองด้วย โดยให้นึกถึงหลักการ การเลือกประกันสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้

  1. ให้เช็คว่าจะต้องให้เริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่?
  2. หากมีประกันสุขภาพอยู่แล้วให้เปรียบเทียบว่า ดีกว่าของเดิมอย่างไร?
  3. ให้ดูที่ราคาต่อปี อย่าดูที่ราคาต่อวัน หรือ ต่อเดือน
  4. ตรวจสอบตัวเอง ว่ามีการเข้า โรงพยาบาลบ่อยหรือไม่? หากบ่อย ก็ต้องซื้อแผนที่คุ้มครองสูงกว่า
  5. อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ให้อ่านดอกจันทร์ หรือ การโฆษณาเกินจริง
  6. หากรู้จักตัวแทนประกัน ให้เค้าเสนอแผน และให้อธิบายอย่างละเอียด ซึ่งจะไม่เหมือนกับออนไลน์ที่ทำไม่ได้

ประการสุดท้ายที่ใน Expert Tips ไม่ได้มีการแนะนำคือ การระวัง “Health Insurance Scams” ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่ดูเหมือนของจริง ที่แสดงราคาต่ำเกินจริง และทำออกมาอย่างน่าเชื่อถือมาก  โดย AARP มีการออกแจ้งเตือนในเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว


ทั้งหมดนี้ เป็นเทคโนโลยี ประกันสุขภาพสำหรับการเปรียบเทียบประกันสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เรารู้ได้ว่า เทคโนโลยี มีอีกมุมหนึ่งที่มีการแจ้งข่าวสาร หรือ ข้อเท็จจริงให้กับลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรม และไม่ตรง ดังนั้น เราควรหาประกันสุขภาพ ที่มีคุณภาพ คุ้มราคา จากเทคนิคข้างต้น ให้ชัดเจน

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *